Zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Dzbanice

14 Listopad 2022 r.
Redaktor: kaminska
Zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Dzbanice

W ramach zadania zakupiono piaskarkę walcową ciągnikową na potrzeby utrzymania boiska zlokalizowanego w sołectwie Dzbanice.

Zakupiony sprzęt posłuży do pielęgnacji sportowych terenów zielonych, przyczyni się do poprawy trwałości murawy oraz poprawi estetykę i użytkowanie terenu.

Łączna wartość zakupionej piaskarki wynosi 12.300,00 złotych,   w tym 6.150,00 złotych stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn.:

„Zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Dzbanice”

 

zostało sfinansowane z budżetu gminy  oraz współfinansowane przy pomocy środków  własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022″  „Mazowsze dla sołectw 2022”.