Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

25 Październik 2022 r.
Redaktor: byszewska
Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, że w związku z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe tutejszy Urząd rozważa możliwość przystąpienia do zakupu węgla w ramach procedowanej ustawy.

W związku z powyższym, poniżej dostępny jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla).

Wniosek mogą złożyć mieszkańcy gminy, którzy otrzymali dodatek węglowy, bądź spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.

Wniosek można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – sekretariat (pok. nr 2) lub drogą elektroniczną przez E-PUAP. 

Załączniki

Wniosek o zakup preferencyjny węgla
20540 KB