Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

14 Listopad 2022 r.
Redaktor: byszewska
Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Gmina Pokrzywnica przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r., na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236).

 

W związku z powyższym, poniżej dostępny jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla).

Wniosek mogą złożyć mieszkańcy gminy, którzy otrzymali dodatek węglowy, bądź spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.

Wniosek można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – sekretariat (pok. nr 2) lub drogą elektroniczną przez E-PUAP. 

Załączniki

Wniosek o zakup preferencyjny węgla
20540 KB