Zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek

14 Listopad 2022 r.
Redaktor: kaminska
Zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek

W ramach zadania zakupiono i zamontowano siłownię plenerową na działce nr 102/4,  w miejscowości Obrębek.  Siłownia plenerowa składa się z: wahadła, wioślarza, orbitka, krzesła, motyla, sztangi. Utworzono w ten sposób atrakcyjny teren rekreacyjny w centrum miejscowości Obrębek. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt nastawiony jest na propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców jak  i integrację mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportowych, poprawę aktywności i kondycji fizycznej oraz budowanie poczucia tożsamości środowiska lokalnego.

Łączna wartość projektu wyniosła 20.000,00 złotych, w tym 10 000,00 złotych stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn.:

„Zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek”

zostało sfinansowane z budżetu gminy  oraz współfinansowane przy pomocy środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022″  „Mazowsze dla sołectw 2022”.