ZAKOŃCZENIE MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

                           Zakończyły się prace polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica dofinansowane z funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-20.                                                                                                                                                                                                                                  

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”.

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 1 606 562,77 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 034 194,36 zł

Działanie: 4.2 „Efektywność energetyczna”

Budynek Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
Budynek Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Budynek OSP w Pokrzywnicy
Budynek OSP w Pokrzywnicy

Budynek świetlicy wiejskiej w Łępicach
Budynek świetlicy wiejskiej w Łępicach