Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzepowo

2 Listopad 2021 r.
Redaktor: kaminska
Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzepowo

W ramach zadania uporządkowano teren działki nr 88 położonej w miejscowości Trzepowo. Teren został wyrównany i utwardzony kamieniem łupanym. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury: 2 ławki i kosz na śmieci. Wprowadzono elementy zieleni  dekoracyjnej (tuja), która poprawiła atrakcyjność terenu.

Utworzony skwer ożywił i odnowił przestrzeń wiejską miejscowości Trzepowo, która jest jednocześnie przestrzenią publiczną, będącą wizytówką sołectwa. Utwardzenie terenu pozwoli na uporządkowanie bezpiecznego parkowania w okolicy sąsiadującej z przedmiotowym terenem świetlicy wiejskiej.

Łączna wartość zadania wyniosła 22.914,00 złotych, w tym 10 000,00 złotych stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn.:

„Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzepowo”

zostało sfinansowane z budżetu gminy  oraz współfinansowane przy pomocy środków  z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021″.