Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pobyłkowie Dużym

14 Listopad 2022 r.
Redaktor: kaminska
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pobyłkowie Dużym

W ramach przedmiotowego zadania wykonano ogrodzenie przy świetlicy wraz z modernizacją zjazdu oraz adaptacją terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów ozdobnych.

Na terenie świetlicy jest utworzone miejsce rekreacji mieszkańców, zamontowane są elementy małej architektury oraz urządzenia siłowni plenerowej. Teren wymagał wykonania ogrodzenia wraz z elementami prac towarzyszących.

Wykonane prace przyczyniły się do poprawy funkcjonowania świetlicy, zwiększyły bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placu zabaw oraz poprawiły jego estetykę.

Łączna wartość zadania wyniosła 20.000,00 złotych, w tym 10 000,00 złotych stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn.:

„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pobyłkowie Dużym”

zostało sfinansowane z budżetu gminy  oraz współfinansowane przy pomocy środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022″  „Mazowsze dla sołectw 2022”.