XXIII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

6 Czerwiec 2022 r.
Redaktor: olszewska
XXIII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczął się nabór wniosków do XXIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przyznawane już po raz 23. Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych w rozwój oraz promocję naszego regionu. Wyróżnienia przyznawane są za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Podobnie jak w latach ubiegłych spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto oraz pamiątkową statuetkę.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio dla osób fizycznych i podmiotów niebędących osobą fizyczną, zgodnie z załącznikami do Uchwały Nr 649/316/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 25 kwietnia 2022 r. sprawie ogłoszenia XXIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie:

    1. pocztą do 21 czerwca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,

    2. lub osobiście do 21 czerwca 2022 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje na temat Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego znajdują się na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Załączniki

Wniosek zgłoszeniowy osoby fizyczne 2022
23467 KB
Wniosek zgłoszeniowy osoby niebędące osobą fozyczną 2022
21079 KB
Regulamin konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego 2022
224168 KB