XII edycja Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

31 Sierpień 2022 r.
Redaktor: olszewska
XII edycja Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Szanowni Państwo,

        Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

    1. indywidualny wolontariusz,

    2. wolontariat grupowy,

    3. szkolne/przedszkolne koło wolontariatu,

    4. wolontariat seniorów,

    5. kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

                Działalność wolontariuszy widoczna jest w wielu obszarach, w których swoje zadania realizuje samorząd województwa, są to m. in. edukacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska, kultura fizyczna i turystyka czy ochrona zdrowia. Jednocześnie wyjątkowo w tej edycji została dodana kategoria specjalna, w której uhonorowana zostanie organizacja pozarządowa za działalność na rzecz pomocy Ukrainie. Aktywność, która będzie zaliczana do tej kategorii może być prowadzona na terenie naszego kraju oraz Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej.

Warto docenić i promować takie postawy.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 30 września br.

Załączniki

Treść pisma
44877 KB
załącznik do Regulaminu XII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – Formularz zgłoszeniowy
23768 KB
załącznik do uchwały - Regulamin Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu
489262 KB
plakat
279393 KB