Wykaz Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

PRAWO  KONSUMENCKIE

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
Tel. 23 306-71-95 Poniedziałek-Piątek: 8.00-14.00 https://powiatpultuski.pl/

e-mail: l.liszewska@powiatpultuski.pl

2. Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
 
UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
Poniedziałek- Piątek: 8.00-18.00 https://www.uokik.gov.pl/

e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Ochrona praw konsumenckich Prawo konsumenckie.

PRAWO  PACJENTA

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Fax: 22 582 84 21
Tel. 800 190 590
(numer dla całej Polski)
Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl
2. Rzecznik Praw Pacjenta
(Ochrona praw pacjenta)
 
Biuro RPP
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Tel. 800 190 590
bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp.gov.pl
lub tel. 22 532 823 43
Poniedziałek-Piątek: 8.00-20.00 https://www.bpp.gov.pl

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta.
3. Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala  Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
Infolinia Centrala
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*) połączenia bezpłatne
(**) koszt zgodnie z taryfą operatora
Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię
Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 www.nfz.gov.pl

e-mail: infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.
4. Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych  Siedziba: ul. Żurawia 4A
00-503 Warszawa
tel. 22 461 60 00
Korespondencja: ul. Nowogrodzka1/3/5
00-513 Warszawa
Tel. 801 801 015
Koszt połączeni zgodnie z taryfą operatora
Poniedziałek-Piątek: 8.00-17.00 www.niepelnosprawni.gov.pl

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Ochrona praw osób niepełnosprawnych.
Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania  Biuro RPD
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Tel. 22 583 66 00
Fax. 22 583 66 96
infolinia: 800 121 212
Bezpłatna infolinia dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać  problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)
Poniedziałek-Piątek: 8.15-20.00 www.brpd.gov.pl

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Pułtusku
 
ul. Daszyńskiego 4
06-100 Pułtusk
Tel. 22 560 16 00 Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek-Piątek: 8.00-15.00
https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe/-/details/318
2. Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce
tel. centrali:
22 667 10 00
Tel. 22 560 16 00
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
Poniedziałek-Piątek: 7.00-18.00 www.zus.pl/o-zus/kontakt

e-mail: cot@zus.pl

Adresaci porad:
– ubezpieczeni
– płatnicy
– lekarze

PRAWO  PRACY

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie  ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
Tel. 22 628 96 29
Fax. 22 435 50 92
Zgłaszanie wypadków całodobowo
Tel. 801 002 058
lub
22 21 18 058
e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl
2. Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)  Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
Tel. 22 391 82 15
Fax. 22 391 82 14
801 002 006
(dla tel. stacjonarnych)
459 599 000 (dla tel. komórkowych)
22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
Uwaga!!!Naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie.
www.bip.pip.gov.pl

 

e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWO  PODATKOWE

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Urząd Skarbowy
w Pułtusku
 
 ul. Żwirki
i Wigury 7
06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 94 03 Poniedziałek: 7.30-18.00
Wtorek-Piątek:
7.30-15.30
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pultusku

e-mail: us.pultusk@mf.gov.pl

 

 

 

Z porad może skorzystać każdy zainteresowany problemem z zakresu prawa podatkowego.
2. Krajowa Informacja Skarbowa  ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
– z tel. komórkowych
22 330 03 30
– z tel. stacjonarnych
801 055 055
– dla osób dzwoniących z zagranicy
+48 22 330 03 30
Poniedziałek-Piątek: 7.00-18.00 www.kis.gov.pl

więcej:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik.

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODAMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych) Biuro Ręcznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Ubezpieczenia gospodarcze:
22 333 73 28
Ubezpieczenia Społeczne, OFE, ZUS:
22 333 73 26 lub 22 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego:
22 333 73 25
Poniedziałek-Piątek: 8.00-18.00Poniedziałek-Piątek: 11.00-15.00

 

Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na odpowiedź e-mailową ok. 2 tygodnie)www.rf.gov.pl/kontakte-mail: biuro@rf.gov.pl 
Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń.

INNE

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Rzecznik Praw Obywatelskich Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Tel. 8000 676 676
połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych
Poniedziałek: 10.00-18.00
Wtorek-Piątek: 8.00-16.00
https://www.rpo.gov.ple-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

 

Można zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone.

RODZINNE

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 54 83 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 http://www.pcprpultusk.pl/

e-mail: sekretariat@pcprpultusk.pl

 

PSYCHOLOGICZNE

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 55 91 Poniedziałek-Czwartek: 8.00-18.00Piątek: 8.00-16.00 http://www.ppppultusk.pl/

e-mail: sekretariat@ppppultusk.pl

2. Centrum wsparcia
dla osób w stanie
kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)
Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66
Tel. 800 70 2222
bezpłatna infolinia
24 godz.
przez 7 dni
w tygodniu
www.liniawsparcia.pl

e-mail: porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie psychicznym.

PEDAGOGICZNE

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 55 91 Poniedziałek-Czwartek: 8.00-18.00Piątek: 8.00-16.00 http://www.ppppultusk.pl/

e-mail: sekretariat@ppppultusk.pl

POMOC SPOŁECZNA

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pułtusku
 
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 54 83 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 http://www.pcprpultusk.pl/

e-mail: sekretariat@pcprpultusk.pl

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pułtusku
ul. 13 Pułku Piechoty 1
06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 52 65 Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek-Piątek: 8.00-16.00
http://bip.mops.pultusk.pl/

e-mail: sekretariat@mops.pultusk.pl

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gzach
Gzy 9
06-126 Gzy
Tel. 23 691 31 91 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 www.gminagzy.pl

e-mail: gops@gminagzy.pl

 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obrytem
Obryte 185
07-215 Obryte
Tel. 29 741 10 04 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 www.gops.obryte.pl

e-mail: wroblewska@obryte.pl

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy
Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
Tel. 23 691 87 94 Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek:9.00-17.00
Środa-Piątek: 8.00-16.00
www.gops.pokrzywnica.nowoczesnyurzad.pl

e-mail: gops@pokrzywnica.pl

Każdy mieszkaniec Gminy Pokrzywnica
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świerczach
ul. Pułtuska 47
06-150 Świercze
Tel. 23 691 60 62 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 e-mail: zi.gops@swiercze.pl Z pomocy może skorzystać każdy kto doświadczył przemocy
w rodzinie lub powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Winnicy
ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica
Tel. 23 691 40 21 Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30. www.gminawinnica.ple-mail: gops@gminawinnica.pl
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zatorach
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory
Tel. 29 741 03 60 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 www.zatory.pl

e-mail: opszatory@wp.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 106-100 Pułtusk Tel. 23 692 04 04 Poniedziałek: 14.00-16.00
Środa: 16.00-18.00
e-mail: sekretariat@mops.pultusk.pl
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach Gzy 9
06-126 Gzy
Tel. 23 691 31 91 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 www.gminagzy.pl

e-mail: gops@gminagzy.pl

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Obrytem    Obryte 185
07-215 Obryte
Tel. 29 741 10 04
wew. 41
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek-Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-15.00
e-mail: dzialalnosc@obryte.pl
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Pokrzywnicy   Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
Tel. 23 691 87 94 Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek:9.00-17.00
Środa-Piątek: 8.00-16.00
www.gops.pokrzywnica.nowoczesnyurzad.pl

e-mail: gops@pokrzywnica.pl

Każdy mieszkaniec Gminy Pokrzywnica
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerczach ul. Pułtuska 47
06-150 Świercze
Tel. 23 691 60 45
wew. 249
Piątek: 8.00-10.00 e-mail: pelnomocnik@swiercze.pl Bez ograniczeń.
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Winnicy    ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica
Tel. 23 691 40 21 Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30. e-mail: start99@wp.pl
7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zatorach ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory
Tel. 29 741 03 60 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 lub 16.00-18.00 w dni posiedzeń GKRPA e-mail: opszatory@wp.pl Osoba uzależniona, osoba współuzależniona. Osoba poszukująca informacji na temat nadużywania alkoholu lub innych substancji szkodliwych.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 1
06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 52 65 Poniedziałek: 7.30 – 15.30
Wtorek-Piątek: 8.00-16.00
e-mail: sekretariat@mops.pultusk.pl
2.

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  Gzach Gzy 9
06-126 Gzy
Tel. 23 691 31 91 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 www.gminagzy.pl

e-mail: gops@gminagzy.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Winnicy ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica
Tel. 23 691 40 21 Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30. e-mail: start99@wp.pl
4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  Obrytem  Obryte 185
07-215 Obryte
Tel. 29 741 11 05 Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek-Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-15.00
e-mail: ops@obryte.pl
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zatorach ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory
Tel. 29 741 03 60 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 lub 16.00-18.00 w dni posiedzeń GKRPA e-mail: opszatory@wp.pl
6. Interdyscyplinarny Punkt ds. Przemocy w Rodzinie (prawnik, psycholog, specjalista profilaktyki uzależnień) ul. 13 Pułku Piechoty 1
06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 52 65
23 692 04 04
Dyżury wg harmonogram e-mail: sekretariat@mops.pultusk.pl
7.. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
Tel. 800 120 002
bezpłatna infolinia
Poniedziałek-Sobota: 8.00-20.00Niedziela i Święta: 8.00-16.00 www.niebieskalinia.info

e-mail: biuro@niebieskalinia.pl

Dla osób doświadczających przemocy domowej.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
Tel. 23 306 71 85
Fax. 23 306 71 86Całodobowo
Tel. 603-506-207
Fax. 23 692 00 06
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek-Czwartek: 8.00-16.00Piątek: 8.00-15.00
www.pczk.powiatpultuski.pl

e-mail: pczk@powiatpultuski.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego. Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.
2. Centralne Zarządzanie Kryzysowe Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
Całodobowy dyżur:
22 361 69 00
22 785 700 177
e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu  http:/rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

e-mail: poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego. Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Powiatowy Urząd Pracy  ul. Nowy Rynek 3
06-100 Pułtusk
Tel. 23 692 68 55 Obsługa interesantów:Poniedziałek-Piątek: 8.00-15.00 www.pultusk.praca.gov.pl

e-mail: sekreatiariat@pultusk.praca.gov.pl

2. Wojewódzki Urząd Pracy  Siedziba główna:
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa
Tel. 22 578 44 00 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 http://wupwarszawa.praca.gov.pl/

e-mail: wup@wup.mazowsze.pl

3. Infolinia Urzędów Pracy-Zielona Infolinia Urząd Pracy
ul. Ciepła 20
15-472 Białystok
19 524 (z Polski)
Tel. 22 19 524
(z zagranicy)
Koszt zgodnie
z taryfą operatora.
Poniedziałek-Piątek: 8.00-18.00 www.zielonalinia.gov.pl

e-mail: biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:– zarejestrowani

– poszukujący pracy

– pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia …  Adres najbliższego Ośrodka wyłonionego na lata 2019-2012
prosimy sprawdzić na witrynie internetowej lub w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
 Poniedziałek-Piątek: 8.15-16.15 www.pokrzywdzeni.gov.pl

e-mail: funduszsprawieliwosci@ms.gov.pl

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie.
2. Fundacja Compassio (lokalny punkt) ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
Tel. 607 722 038
Kom. 518 755 079
Środa: 12.00-16.00