Wydłużony termin rekrutacji

3 Marzec 2020 r.
Redaktor: rebala
Wydłużony termin rekrutacji

Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 02.03. 2020 r. został wydłużony termin rekrutacji, ze względu na tworzenie nowej grupy przedszkolnej ( 3-4 latków) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie.  Wnioski dla nowej grupy można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Nowe terminy określa załącznik

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w roku szk. 2020/21.

L.p Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej
Podanie informacji o wolnych miejscach w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych
Do 3 lutego 2020r. do godz. 14.00

 

 

 

04 maja 2020r. , godz.12.00
2. Składanie wniosków o przyjęcie do  przedszkola / oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 04–16 marca 2020r. do godz.14.00 05-19 maja 2020r. do godz. 13.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 17- 19. marca 2020r. do godz. 14.00 20-27 maja 2020r. do godz.14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 marca 2020r. godz. 1200 28  maja 2020r.
5. Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia 21-25 marca 2020r. do godz. 13.00 29 maja – 04 czerwca 2020r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 marca 2020r. godz. 1300 05 czerwca 2020r.
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,

Grażyna Kłosiewicz
Inspektor ds. oświaty