Wydarzenia

XII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II, Pokrzywnica
Start: 31 Styczeń 2020 r.
Porządek obrad oraz projekty uchwał  
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi, Dzierżenin
Start: 12 Listopad 2019 r.

VIII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II, Pokrzywnica
Start: 9 Wrzesień 2019 r.
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica
Dożynki Gminne

Dożynki Gminne

2, 06-121 Pokrzywnica
Start: 2 Wrzesień 2019 r.
Regulamin dożynek gminnych w Pokrzywnicy POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy pt. Dożynki Gminne będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. Celem Imprezy jest: promocja regionu; prezentacja lokalnego dorobku kulturowego; integracja lokalnego środowiska ,wytwórców, artystów, usługodawców, instytucji i stowarzyszeń; […]