Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

2 Luty 2023 r.
Redaktor: Klaudia Przybysz
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od dnia 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2023 roku – 1,20

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

3 – 28 kwietnia 2023 r.

 

 

Załączniki

Oświadczenie o dzierżawionych użytkach
50848 KB
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
200691 KB
Wykaz faktur
23127 KB