Ważna informacja o dowozie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/21

27 Sierpień 2020 r.
Redaktor: rebala
Ważna informacja o dowozie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/21

Od 1 września 2020 r. uległy niewielkiej zmianie trasy i godziny dowożenia uczniów do szkól i przedszkoli. Harmonogram może ulegać jeszcze zmianom do chwili stałego ułożenia planów zajęć w poszczególnych placówkach, nie dłużej jednak niż do 14 .09.2020r.O trasach i godzinach odwożenia oraz ewentualnych zmianach na bieżąco będą informować opiekunowie dowożenia.

Ze względu na pandemię koronawirusa , dowożenie rozpocznie się 2 września i będzie przebiegało zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie opracowanym na podstawie ustawy Prawo oświatowe i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.).

Zbiorowemu dowożeniu podlegają wyłącznie dzieci 5 i 6 letnie oraz z klas I-IV, których droga do szkoły przekracza 3 km, a także dzieci z klas V-VIII, których droga do szkoły przekracza 4 km.

Trasy dowożenia na rok 2020/21

I. autobus – (P-dzieci do szkoły podstawowej w Pobyłkowie, D-dzieci do szkoły podst.

w Dzierżeninie)

7.00 Trzepowo ( P)-7.05.Budy Ciepielińskie ( D+ P) 7.10 Pobyłkowo Duże szkoła (D)

7.15 Wólka Zalewska (P) 7.20Budy Pobyłkowskie ( P + D)

7.25 Pobyłkowo Duże (D) – 7.30 Pobyłkowo Małe ( D)- 7.35  Murowanka (  D ) 7.40 Dzierżenin

7.40 Dzierżenin-7.45  Dzbanice ( D) 7.50 Klaski ( D) 8.00 Dzierżenin szkoła

II. autobus– ( p-przedszkolaki, N-dzieci do Szkoły w Niestępowie)

6.55 Łubienica  (N) Łubienica Superunki N) –-7.05 Koziegłowy (p)  – 7.10 Niestępowo szkoła– 7.15 Łępice (N) 7.20 Niestępowo szkoła (p)- 7.25 Pokrzywnica przedszkole

7.30 Budy Obrębskie ( N ) 7.35 Trzepowo (p )7.40 Obręb(p +N) 7.45 Dzbanice (N)-7.50 Mory ( N) 7.55 Obrębek (N)-8.00 Pokrzywnica przedszkole– Pokrzywnica przystanek(N) 8.10 Niestępowo szkoła

III. autobus-( N-szkoła w Niestępowie, p-przedszkole, , Gz –szkoła w Gzowie, D-szkoła w Dzierżeninie – )

6.45 Pomocnia ( N+ p)- 6.50 Łosewo-( N+ p)- 6.55 Piskornia (N + p)- 7.00 Pokrzywnica przedszkole 7.05 Niestepowo przy lesie (8N).7.10 Niestepowo szkoła( Gz)- 7.15 Łubienica ( Gz)-

7.15 Łubienica Sup.(Gz) 7.20 Zaborze( Gz) 7.25 Strzyże ( Gz ) 7.30 Gzowo szkoła

7.35 Gzowo-( D) 7.40 Karniewek ( D ) 7.40.Świeszewo (Gz) -7.45 Dzbanice (Gz)—7.45 Klaski(Gz).7.45 Mory (Gz).7.55 Dzierżenin (Gz) 8.00 Karniewek ( Gz )- 8.10-Gzowo szkoła

Szczegółowe informacje można uzyskać w każdej placówce ( szkole , przedszkolu).

Ponadto informujemy, że:

rodzice, którzy sami zapewniają dowóz i opiekę swoim niepełnosprawnym dzieciom do szkół i przedszkoli, zainteresowani uzyskaniem zwrotu kosztów tego dowozu, powinni złożyć stosowne wnioski do dnia 1 września br. do Urzędu Gminy.

Zwrotu kosztów przejazdu ucznia dokonuje się na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Bliższe informacje pod nr tel. 236918836 ( wtorki , czwartki i piątki).

Wniosek w załączeniu.

Inspektor ds. oświaty

mgr Grażyna Kłosiewicz

 

Załączniki

WNIOSEK NA DOWOŻENIE
121856 KB
Regulamin dowożenia
10059 KB