VII GMINNY RAJD ROWEROWY

Chyba już tradycyjnie, na początku wakacji, w celu promowania turystyki rowerowej, zdrowego trybu życia oraz niewątpliwych walorów naszej gminy, dnia 30.06.2023 roku Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Gminy Pokrzywnica zorganizował

VII Gminny Rajd Rowerowy

Z roku na rok frekwencja jest coraz wyższa. Na rajd wybrało się blisko 200 osób w różnym przedziale wiekowym. W tym roku dopisali nasi najmłodsi mieszkańcy gminy. Wszyscy dzielnie stawili czoła wyzwaniu.

Rajd rozpoczął Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba objaśniając uczestnikom trasę i organizację przejazdu oraz, ucieszony frekwencją dzieci, zasugerował zorganizowanie w następnym roku dłuższego rajdu z różnymi atrakcjami. Następnie głos zabrał dzielnicowy gminy Pokrzywnica, który przedstawił przybyłym zasady bezpieczeństwa.

Trasa liczyła ok. 25 km i przebiegała od miejsca zbiórki, czyli placu przed OSP w POKRZYWNICY przez TRZEPOWO – POBYŁKOWO MAŁE – POBYŁKOWO DUŻE – ZALESIE BOROWE – BŁĘDOSTOWO
do POKRZYWNICY.

TRASA RAJDY ROWEROWEGO: TRZEPOWO – POBYŁKOWO MAŁE – POBYŁKOWO DUŻE – ZALESIE BOROWE – BŁĘDOSTOWO - POKRZYWNICA

Po rajdzie na zmęczonych uczestników czekał poczęstunek oraz loteria z gwarantowanymi nagrodami dla każdego uczestnika.

Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali funkcjonariusze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pokrzywnica, Posterunku Policji w Pokrzywnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.