VI GMINNY RAJD ROWEROWY

         W ramach promowania pokoju w Europie, turystki rowerowej, zdrowego trybu życia oraz niewątpliwych walorów naszej gminy, dnia 01.07.2022 roku Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Gminy Pokrzywnica zorganizował

VI Gminny Rajd Rowerowy

pod hasłem

Jedziemy dla POKOJU w Europie”

           Pomimo upału frekwencja była bardzo wysoka. Na rajd wybrało się blisko 150 osób w różnym przedziale wiekowym. Wszyscy dzielnie stawili czoła ciężkim warunkom atmosferycznym.

             Rajd rozpoczął Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba objaśniając uczestnikom trasę i organizację przejazdu oraz funkcjonariusze policji, którzy przedstawili przybyłym zasady bezpieczeństwa.

            Trasa liczyła ok. 20 km i przebiegała od miejsca zbiórki, czyli placu przed OSP w POKRZYWNICY przez TRZEPOWO – KLUSEK – POBYŁKOWO MAŁE – TRZEPOWO do POKRZYWNICY.

TRASA VI GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
TRASA VI GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

               Po rajdzie na zmęczonych uczestników czekał poczęstunek z prelekcją Pana Leszka Malinowskiego na temat „Pokoju w Europie” oraz loteria z gwarantowanymi nagrodami dla każdego uczestnika.

              Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali funkcjonariusze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pokrzywnica, Posterunku Policji w Pokrzywnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.