UWAGA !!! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW W GRUDNIU 2019 R. TRASA 5

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że w harmonogramie odbioru odpadów dla trasy nr 5 w grudniu 2019 r. (Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Kępiaste) wystąpił błąd.

Odpady z trasy nr 5 będą odbierane 23.12.2019 r. a nie jak jest podane w harmonogramie 20.12.2019 r.