Uwaga! SMOG!

9 Styczeń 2024 r.
Redaktor: jankowska
Uwaga! SMOG!

W dniu 09.01.2024 r.  na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu informowania – 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla PM10 (100 µg/m3). Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar powiatów: legionowski, wołomiński, Warszawa, otwocki, pruszkowski, pułtuski, Radom.

Unikaj długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

Unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz.

Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła (np. palenia w kominku).

Załączniki

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla py_u zawieszonego PM10 w dniu 09_01_2024
85245 KB