Utworzenie strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia

2 Listopad 2021 r.
Redaktor: kaminska
Utworzenie strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia

W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw i siłowni plenerowej na działce nr 128/3,  w miejscowości Piskornia. Elementy placu zabaw to: karuzela „trzmiel” oraz bujak „konik”. Na  siłownię plenerową składają się: orbitek, biegacz, twister, wioślarz, motyl i wyciąg. Utworzono w ten sposób atrakcyjny teren rekreacyjny w centrum miejscowości Piskornia. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt nastawiony jest na propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców jak i integrację mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportowych, poprawę aktywności i kondycji fizycznej oraz budowanie poczucia tożsamości środowiska lokalnego.

Łączna wartość projektu wyniosła 22.816,50 złotych, w tym 10 000,00 złotych stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn.:

„Utworzenie strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia”

zostało sfinansowane z budżetu gminy  oraz współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021″.