Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

14 Listopad 2019 r.
Redaktor: jankowska
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Urząd Gminy w Pokrzywnicy przyjmuje wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie Gminy w terminie do 29 listopada 2019 r. Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie Gminy (pokój nr 15) oraz na stronie www.pokrzywnica.pl.

Informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieprzyznania Gminie Pokrzywnica dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zadanie nie będzie realizowane.

Natomiast w razie otrzymania dotacji, odpady będą zbierane dopiero w 2020 r. wyłącznie od rolników, którzy złożą wnioski w ww. terminie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

 

 link do wniosku