Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2023 roku

19 Styczeń 2023 r.
Redaktor: jankowska
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2023 roku

Urząd Gminy w Pokrzywnicy przyjmuje wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie Gminy w terminie  do 10 lutego 2023 r. Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie Gminy oraz na stronie https://pokrzywnica.eboi.pl/ServiceCard/GetServiceCard/ad3c83a3-6176-4390-b4b9-41310a9c6e78

Informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W razie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpady będą zbierane w 2023 r. wyłącznie od rolników, którzy złożą wnioski w ww. terminie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.