Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z gminy Pokrzywnica w 2022 roku

27 Październik 2022 r.
Redaktor: kaminska
Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z gminy Pokrzywnica w 2022 roku

Gmina Pokrzywnica informuje, iż na podstawie umowy nr 2228/22/OZ/DA z dnia 04.07.2022r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z gminy Pokrzywnica w 2022 roku” – w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z terenu gminy przekazano do utylizacji 84,75 Mg wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 33.866,10 zł.

Zadanie zostało w 100%  dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.