Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z Gminy Pokrzywnica w 2021 roku

Gmina Pokrzywnica informuje, iż na podstawie umowy nr 2422/21/OZ/DA z dnia 06.08.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z Gminy Pokrzywnica w 2021 roku” – w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z terenu gminy przekazano do utylizacji 67,50 Mg wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 26.973,00 zł.

Zadanie zostało w 100%  dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.