Harmonogram odbioru odpadów

17 stycznia 2018

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że w styczniu i lutym 2018 r. odbiór odpadów komunalnych zostanie dokonany przez firmę

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk
Nasielska 26, 05-140 Serock
Tel. 22 782-73-87

LP  TRASA ROK 2018
MIESIĄC
I II
1 Trasa I
MIEJSCOWOŚCI:Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice, Witki, Olbrachcice, Łubienica
15 15
2 Trasa II
MIEJSCOWOŚCI: Pokrzywnica, Pomocnia, Piskornia, Budy Obrębskie, Łosewo, Klusek
16 16
3 Trasa III
MIEJSCOWOŚCI: Karniewek,  Świeszewo, Dzbanice, Klaski, Mory, Obręb, Obrębek
17 20
4 Trasa IV
MIEJSCOWOŚCI: Pogorzelec, Dzierżenin, Trzepowo, Murowanka
18 22
5 Trasa V
MIEJSCOWOŚCI: Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe,Kępiaste
19 26
6 Trasa VI
MIEJSCOWOŚCI: Łubienica Superunki, Strzyże, Zaborze, Gzowo 
23 27

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk
Nasielska 26, 05-140 Serock
Tel. 22 782-73-87

LP

 

TRASA

ROK 2018
MIESIĄC
III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1

Trasa I
MIEJSCOWOŚCI: Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice, Witki, Olbrachcice, Łubienica
15 16 15 15 17 16 18 15 15 18

2

Trasa II
MIEJSCOWOŚCI: Pokrzywnica, Pomocnia, Piskornia, Budy Obrębskie, Łosewo, Klusek
16 17 16 19 19 17 20 16 16 20

3

Trasa III
MIEJSCOWOŚCI: Karniewek,  Świeszewo, Dzbanice, Klaski, Mory, Obręb, Obrębek
20 18 17 21 23 21 24 18 20 24

4

Trasa IV
MIEJSCOWOŚCI: Pogorzelec, Dzierżenin, Trzepowo, Murowanka
22 19 18 23 24 23 25 19 22 27

5

Trasa V
MIEJSCOWOŚCI: Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe,Kępiaste
26 24 22 25 25 27 26 23 26 28

6

Trasa VI
MIEJSCOWOŚCI: Łubienica Superunki, Strzyże, Zaborze, Gzowo
27 26 24 26 26 28 27 25 27 29

 

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesją do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr: 22 782-73-87 lub na adres e-mail: zktz@post.pl