Sprawozdanie

23 września 2013

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pokrzywnica za lata 2005-2009

Sprawozdanie znajduje się w pliku.