UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA POMNIKA RAFAŁA KRAJEWSKIEGO ORAZ OTWARCIE ŚWIETLICY-REMIZY WIEJSKIEJ W ŁĘPICACH

27 Październik 2022 r.
Redaktor: olszewska
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA POMNIKA RAFAŁA KRAJEWSKIEGO ORAZ OTWARCIE ŚWIETLICY-REMIZY WIEJSKIEJ W ŁĘPICACH

          Dnia 21 października 2022 roku, w Łępicach, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Rafała Krajewskiego, dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Narodowym w czasie powstania styczniowego, który urodził się w Łempicach Wielkich (aktualnie Łępicach) dnia 24 października 1834 roku oraz otwarcie świetlicy-remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

        Przybyłych licznie gości powitał Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba. Następnie głos zabrali: prof. dr hab. Pan Radosław Lolo, który przybliżył słuchaczom rolę powstania styczniowego w historii Polski oraz Pan Leszek Malinowski, który przedstawił bohatera piątkowej uroczystości. Rangę spotkania podniosła obecność sztandarów z okolicznych szkół podstawowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

                Aktu odsłonięcia pomnika dokonał Wójt Gminy Adam Dariusz Rachuba wraz z wicestarostą Pułtuskim – Panią Beatą Jóźwiak, Przewodniczącym Rady Powiatu – Panem Tadeuszem Nalewajkiem, projektantem i wykonawcą pomnika – Panem Markiem Moderau, sołtysami wsi Łępice i Witki – Panią Ewą Lewandowską i Panią Dorotą Arbuzińską oraz inicjatorem postawienia pomnika Panem Leszkiem Malinowskim. Poświęcenia dokonał Ksiądz Proboszcz parafii we Winnicy Zbigniew Paweł Maciejewski.

              Następnie uczestnicy uroczystości, przy dźwiękach werbli, złożyli wieńce i zapalili znicze ku pamięci Rafała Krajewskiego.

           Po oficjalnym odsłonięciu pomnika Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – druha Tadeusza Nalewajka, Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – brygadiera Jacka Skurzyńskiego, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Łępicach – druha Mirosława Darkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pokrzywnica – Pana Krzysztofa Lubelskiego, Radnej Gminy Pokrzywnica – Pani Wioletty Milewskiej, Przedstawiciela firmy BUDOMUR – dyrektora Rafała Nałęcza przystąpił do przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia świetlicy-remizy w Łępicach. Budynek został poświęcony przez Księdza Proboszcza parafii we Winnicy.

              Wójt Gminy Pokrzywnica uroczyście wręczył klucze reprezentantom OSP Łępice Prezesowi Mirosławowi Darkowskiemu i Gospodarzowi Łukaszowi Jaworskiemu oraz sołtys wsi i przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Łępicach Ewie Lewandowskiej, która zaprosiła przybyłych gości na poczęstunek przygotowany przez KGW „Wesołe Dziewczyny” w Łępicach.