UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

9 Maj 2022 r.
Redaktor: olszewska
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI  Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI

Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

          Dnia 06.05.2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyło się uroczyste wręczenie laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich, które zostały zakupione w ramach Grantu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” (Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19).

            Wręczenia laptopów dokonali Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba oraz Sekretarz Gminy Pokrzywnica Tadeusz Jakubiak.

         Gmina otrzymała środki na zakup 16 laptopów, które trafiły do 12 rodzin z terenu naszej gminy. Zakupiono laptopy z firmy Dell Latitude 3510 wraz z systemem operacyjnym w kwocie 2 490,75 zł/szt. Dodatkowo w ramach grantu Gmina ubezpieczyła zakupiony sprzęt na kwotę 999,93 zł.

             Łączny koszt wydatkowanego grantu wynosi 40 851,93 zł.

UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH