Ulica Ogrodowa w miejscowości Pokrzywnica zmodernizowana

W dniu 14 listopada 2023 r. odebrano  i przekazano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Pokrzywnica.

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Pokrzywnica”, na odcinku o długości 0,774 km zostały przeprowadzone roboty modernizacyjne obejmujące wykonanie:

  • podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 oraz betonowego 0/63 mm
  • warstwy wiążącej AC 16W gr. 4 cm (szerokość jezdni 4.5 m)
  • warstwy ścieralnej AC 11 S gr. 4 cm
  • obustronnego umocnienia poboczy kruszywem 0/31,5 mm, z
  • jazdy asfaltowe na przylegające posesje,
  • oznakowania pionowego

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 745.140,96 zł

Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.3.2023 r. z dnia 14 marca 2023 r. była firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 35/42.

Inwestycja objęta jest umową o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.