Zabytki - Gmina Pokrzywnica Przejdź do treści
A+ A A-
Pogoda
Powrót do listy

Zabytki


Kategoria: Zabytki i obiekty historyczne: Budynek zabytkowy, Dworek/pałac, Pomnik/mogiła, Inny obiekt historyczny

 

WYKAZ ZABYTKÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY POKRZYWNICA

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710)
Wójt Gminy Pokrzywnica prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

 

BUDY CIEPIELIŃSKIE

 1. Budynek mieszkalny nr 15 – murowany  ok. 1930 r.
 2. Budynek mieszkalny nr 17 – cegła  ok. 1930 r.

BUDY OBRĘBSKIE

 1. Budynek mieszkalny nr 7 – drewniany 1 ćw. XX w.
 2. Budynek mieszkalny nr 12 – drewniany 1 ćw. XX w.
 3. Budynek mieszkalny nr 16 – drewniany ok. 1930 r.
 4. Budynek mieszkalny nr 20 – drewniany 1 ćw. XX w.

BUDY POBYŁKOWSKIE

 1. Budynek mieszkalny nr 11 – cegła ok. 1930 r.

CIEPIELIN

 1. Budynek mieszkalny nr 1 – drewniany ok. 1920 r.
 2. Budynek mieszkalny nr 2 – drewniany ok. 1920 r.
 3. Budynek mieszkalny nr 17 – drewniany ok. 1930 r.

DZBANICE

 1. Budynek mieszkalny nr 3 – drewniany 1 ćw. XX w.
 2. Budynek gospodarczy nr 10 – cegła ok. 1930 r.
 3. Budynek mieszkalny nr 13 – drewniany 1 ćw. XX w.
 4. Budynek mieszkalny nr 29 – drewniany ok. 1920 r.
 5. Kapliczka przydrożna murowana – 2 poł. XIX w.

DZIERŻENIN

 1. Kościół pw. św. Tomasza Apostoła – murowany 1910-1917 r.
 2. Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki – 2 poł. XIX w.

GZOWO

 1. Ślady osady wczesnośredniowiecznej – XI-XII w.
 2. Kapliczka przydrożna murowana – 1900 r.

KOZIEGŁOWY

 1. Osada wczesnośredniowieczna – XI w.

ŁĘPICE

 1. Budynek mieszkalny nr 5 – drewniany 1 ćw. XX w.
 2. Kapliczka przydrożna murowana – 2 poł. XIX w.

ŁOSEWO

 1. Budynek mieszkalny nr 7 – drewniany ok. 1920 r.
 2. Budynek mieszkalny nr 16 – drewniany ok. 1920 r.
 3. Budynek mieszkalny nr 17 – drewniany ok. 1920 r.
 4. Kapliczka przydrożna murowano-metalowa – 1895 r.

ŁUBIENICA

 1. Budynek mieszkalny nr 24 – drewniany ok. 1920 r.
 2. Kapliczka przydrożna murowana – 2 poł. XIX w.

ŁUBIENICA SUPERUNKI

 1. Budynek mieszkalny nr 30 – drewniany 30-te lata XX w.

MUROWANKA

 1. Budynek mieszkalny nr 5 – drewniany 1 ćw. XX w.
 2. Budynek mieszkalny nr 8 – drewniany 30-te lata XX w.

NOWE NIESTĘPOWO

 1. Resztki parku dworskiego -połowa XIX w.
 2. Kapliczka przydrożna murowana – 2 poł. XIX w.

OBRĘB

 1. Budynek mieszkalny nr 8 – drewniany ok. 1930 r.

OBRĘBEK

 1. Budynek mieszkalny nr 20 – drewniany ok. 1920 r.
 2. Kapliczka przydrożna murowano-metalowa – 1896 r.
 3. Kapliczka przydrożna murowana – 1 ćw. XX w.

PISKORNIA

 1. Budynek mieszkalny nr 8 – drewniany ok. 1930 r.
 2. Budynek mieszkalny nr 9 – murowany ok. 1930 r.
 3. Budynek gospodarczy nr 23 – murowany ok. 1930 r.
 4. Budynek mieszkalny nr 33 – drewniany 1 ćw. XX w.
 5.  Kapliczka przydrożna  murowana – metal 1900 r.

POBYŁKOWO DUŻE

 1. Budynek mieszkalny nr 11 – murowany ok. 1930 r.
 2. Kapliczka przydrożna murowana – metal 1 ćw. XX w.
 3. Kapliczka przydrożna murowana – metal 1891 r.

POBYŁKOWO MAŁE

 1. Budynek mieszkalny nr 59 – drewniany ok. 1920 r.
 2. Kapliczka przydrożna murowana – 1910 r.

POKRZYWNICA

 1. Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki,  Aleja Jana Pawła II 14 – ok. poł. XIX w. – karta zabytku na zabytek.pl
 2. Budynek gospodarczy , Aleja Fatimska 1 – ok. 1930 r.
 3. Budynek mieszkalny , Aleja Fatimska 6 – 1 ćw. XX w.
 4. Budynek mieszkalny, Aleja Fatimska 43 – 1 ćw. XX w.
 5. Budynek mieszkalny , ul. Leśna 1 – 1951-1952 r.
 6. Budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2 – 1 ćw. XX w.
 7. Budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2 – ok. 1930 r.
 8. Kapliczka przydrożna murowana – 1913 r.

TRZEPOWO

 1. Budynek mieszkalny nr 21 – drewniany 1 ćw. XX w.
 2. Budynek mieszkalny nr 23 – drewniany 1 ćw. XX w.
 3. Kapliczka przydrożna murowana – 2 poł. XIX w.

WITKI

 1.  Budynek mieszkalny nr 13 – drewniany ok. 1920 r.

 

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POKRZYWNICA
UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY POKRZYWNICA
Lp.
Miejscowość
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Nr stanowiska w miejscowości
1 Budy Pobyłkowskie 50-66 22 1
2 Ciepielin 50-66 11 1
3 Dzbanice 49-67 6 1
4 Dzbanice 49-67 7 1
5 Dzierżenin 49-67 3 1
6 Dzierżenin 50-67 8 1
7 Dzierżenin 50-67 9 2
8 Dzierżenin 50-67 10 3
9 Dzierżenin 50-67 11 4
10 Dzierżenin 50-67 12 5
11 Dzierżenin 50-67 13 6
12 Dzierżenin 50-67 14 7
13 Gzowo 48-67 10 2
14 Karniewek 49-67 1 1
15 Karniewek 49-67 2 2
16 Karniewek 49-67 4 3
17 Karniewek 49-67 5 4
18 Karniewek 49-67 8 1
19 Karniewek 49-67 9 2
20 Koziegłowy 48-67 6 2
21 Koziegłowy 48-67 7 3
22 Koziegłowy 47-67 6 1
23 Koziegłowy 47-67 44 2
24 Koziegłowy 47-67 45 3
25 Klusek 50-67 7 1
26 Klusek 50-67 21 2
27 Łubienica 48-67 4 1
28 Łubienica 48-67 5 2
29 Murowanka 50-67 17 1
30 Nowe Niestępowo 48-67 9 1
31 Pobyłkowo Duże 50-66 10 1
32 Pobyłkowo Duże 50-66 23 2
33 Pobyłkowo Duże 50-66 24 3
34 Pobyłkowo Małe 50-67 15 1
35 Pobyłkowo Małe 50-67 16 2
36 Pobyłkowo Małe 50-67 18 3
37 Pobyłkowo Małe 50-67 19 4
38 Pobyłkowo Małe 50-67 20 5
39 Pobyłkowo Małe 50-66 1 6
40 Pobyłkowo Małe 50-66 2 7
41 Pobyłkowo Małe 50-66 3 8
42 Pobyłkowo Małe 50-66 4 9
43 Pobyłkowo Małe 50-66 5 10
44 Pobyłkowo Małe 50-66 6 11
45 Pobyłkowo Małe 50-66 7 12
46 Pobyłkowo Małe 50-66 8 13
47 Pobyłkowo Małe 50-66 9 14
48 Strzyże 48-67 3 1
49 Wólka Zaleska 50-66 21 1
50 Łępice 48-66 7 2
51 Łępice 48-66 8 3
52 Łępice 48-66 12 4
53 Niestępowo Włościańskie 48-66 9 1
54 Nowe Niestępowo 48-66 16 3
55 Nowe Niestępowo 48-66 17 4
56 Nowe Niestępowo 48-66 18 5
57 Nowe Niestępowo 48-66 19 6
58 Niestępowo Włościańskie 48-66 21 7
59 Niestępowo Włościańskie 48-66 13 1
60 Niestępowo Włościańskie 48-66 14 2
61 Obrębek 48-66 82 1
62 Obrębek 48-66 83 2
63 Pokrzywnica 48-66 40 1
64 Pokrzywnica 48-66 41 2
65 Pokrzywnica 48-66 42 3
66 Pokrzywnica 48-66 43 4
67 Pokrzywnica 48-66 47 5
68 Pokrzywnica 48-66 48 6
69 Pokrzywnica 48-66 49 7
70 Pokrzywnica 48-66 50 8
71 Pokrzywnica 48-66 51 9
72 Pokrzywnica 48-66 52 10
73 Pokrzywnica 48-66 53 11
74 Pokrzywnica 48-66 54 12
75 Pokrzywnica 48-66 55 13
76 Pokrzywnica 48-66 56 14
77 Pokrzywnica 48-66 57 15
78 Pokrzywnica 48-66 58 16
79 Pokrzywnica 48-66 59 17
80 Pokrzywnica 48-66 60 18
81 Pokrzywnica 48-66 61 19
82 Pokrzywnica 48-66 62 20
83 Pokrzywnica 48-66 63 21
84 Pokrzywnica 48-66 64 22
85 Pokrzywnica 48-66 65 23
86 Pokrzywnica 48-66 66 24
87 Pokrzywnica 48-66 74 25
88 Pokrzywnica 48-66 75 26
89 Pokrzywnica 48-66 76 27
90 Pokrzywnica 48-66 77 28
91 Pokrzywnica 48-66 78 29
92 Pokrzywnica 48-66 79 30
93 Pokrzywnica 48-66 80 31
94 Pokrzywnica 48-66 81 32
95 Witki 48-66 15 1
96 Witki 48-66 20 2
 AZP- Archeologiczne Zdjęcie Polski

Na terenie gminy nie zachowały się historyczne założenia ruralistyczne. W szeregu miejscowości gminy zachowało się jednak sporo obiektów zabytkowych, z których jedynie niewielka ilość  została wpisana do rejestru zabytków. Wśród obiektów zabytkowych większość stanowią budynki mieszkalne i gospodarskie, powstałe na początku XX w.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Miejscowość Funkcja Nr  rej. Okres powstania
Gzowo ślady osady wczesnośredniowiecznej 191/79-924/71 XI – XII w.
Koziegłowy osada wczesnośredniowieczna 195/79-842/70 XI w.
Dzierżenin Kościół pw. św. Tomasza Apostoła A-1484 1910-1917
Nowe Niestępowo Kapliczka przydrożna murowana B-483 2 poł XIX w.

 

W Niestępowie znajduje się podworski park zabytkowy. Poza nim na terenie gminy było wiele zabytków podworskich.
Z tych, które być może są jeszcze do identyfikacji, należy wymienić zespoły podworskie w: Dzbanicach, Gzowie, Łępicach, Łosewie, Łubienicy, Obrębku, Olbrachcicach, Pobyłkowie i w samej Pokrzywnicy.
Na terenie gminy znajdują się także cmentarze:
Miejscowość wyznanie rok budowy najstarszego nagrobka
Dzierżenin rzym. – kat. kat. 2 połowa XIX w
Dzierżenin rzym. – kat. kat. przykościelny
Pokrzywnica rzym. – kat. kat. 1859 r.
Pokrzywnica rzym. – kat. kat. przykościelny

Waliduj tutaj
erp