Zabytki

Zabytki

  WYKAZ ZABYTKÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY POKRZYWNICA Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710) Wójt Gminy Pokrzywnica prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.   BUDY CIEPIELIŃSKIE Budynek mieszkalny nr 15 – murowany  ok. 1930 r. Budynek mieszkalny nr 17 – cegła  ok. 1930 r. BUDY OBRĘBSKIE Budynek mieszkalny nr 7 – drewniany 1 ćw. XX w. Budynek mieszkalny nr 12 – drewniany 1 ćw. XX w. Budynek mieszkalny nr […]
więcej
Pomnik Rafała Krajewskiego w Łępicach

Pomnik Rafała Krajewskiego w Łępicach

    Dnia 21 października 2022 roku, w Łępicach, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Rafała Krajewskiego herbu Jasieńczyk, ps. Wujaszek, August, Helena, dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Narodowym w czasie powstania styczniowego. Rafał Krajewski urodził się w Łępicach (dawniej Łempicach Wielkich) dnia 24 października 1834 roku – zmarł 5 sierpnia 1864 roku w Warszawie.    
więcej
Obszary i obiekty chronione

Obszary i obiekty chronione

    W Gminie Pokrzywnica występują obszary i obiekty chronione tj.: – Nadbużański Park Krajobrazowy – znajduje się we wschodniej części gminy (w linku – zaznaczone żółtym kolorem). Na terenie Gminy Pokrzywnica obejmuje on niewielki obszar (1007,9 ha),     – Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu w południowej części gminy zajmujący 10% ogólnej powierzchni gminy,       – Rezerwat przyrody – „Dzierżenińska Kępa” (zwany ptasią wyspą) utworzony został w 1991 r. na powierzchni 1,2 ha. Położony jest na izolowanej od brzegów wyspie. Wyspa jest miejscem lęgowym ptaków wodnych oraz miejscem żerowania ptaków bytujących w dolinie i wodach rzeki Narwi.    […]
więcej
POMNIKI PRZYRODY

POMNIKI PRZYRODY

ALEJA LIPOWA Aleja Lipowa znajduje się w Gzowie w gminie Pokrzywnica. Tworzy ją 166 sztuk starych lip rosnących po obu stronach 500 m odcinka brukowanej drogi. Na końcu alei w niedalekiej odległości przepływa rzeka Narew. Warto tu zajrzeć jadąc drogą krajową nr 61 na odcinku Pułtusk – Serock.                                                                                                         […]
więcej
Kościół Parafialny pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie

Kościół Parafialny pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie

Parafia powstała prawdopodobnie w XIII w. W 1249 r. wzmiankowany jest kapelan w Dzierżeninie. Na podstawie informacji z 1609 r. wiadomo, że istniejący drewniany kościół był konsekrowany w 1464 r. Świątynia przetrwała do początków XVIII w. W 1715 r. bp Ludwik Załuski zbudował nową świątynię, powiększoną i odnowioną w 1872 r. W1910 r. ks. Michał Sawicki rozpoczął prace związane z budową nowego, murowanego kościoła. Dokończył je ks. Jan Dobecki w 1917 r. Nową świątynię konsekrował bp Antoni Julian Nowowiejski w 1925 r. Starą natomiast w 1927 r. sprzedano parafii Porządzie. Podczas II wojny światowej kościół w 1944 r. został znacznie […]
więcej