TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

5 Październik 2020 r.
Redaktor: rebala
TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

W związku z ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 20 w dniu 6 października br. w godzinach 08.00 – 10.00  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Warszawie może uruchomić syreny wchodzące w skład systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte
i Pokrzywnica). Podczas ćwiczenia w ramach treningu może zostać  uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Apelujemy do mieszkańców powiatu pułtuskiego o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.