Trasy autobusów – wybory

13 Październik 2023 r.
Redaktor: rakocki
Trasy autobusów – wybory

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 03 października 2023 roku

w sprawie organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) informuję, że w Gminie Pokrzywnica na dzień wyborów tj. 15.10.2023r. zorganizowany jest bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

Poniżej zamieszczone są trasy autobusów wraz z przystankami i godzinami odjazdów. Zapewniony jest także transport powrotny  dla osób, które skorzystały z dowozu.

Lokal wyborczy Nr 1 w Dzierżeninie

Miejscowość – przystanek Godzina odjazdu – pierwszy Kurs Godzina odjazdu – drugi Kurs
Klusek przy Karczmie 10:00 14:00
Dzierżenin skład Blach 10:05 14:05
Dzierżenin lokal wyborczy 10:10 14:10
Karniewek nad Narwią 10:45 14:45
Karniewek przystanek PKS 10:50 14:50
Pogorzelec przystanek PKS 10:55 14:55
Dzierżenin lokal wyborczy 11:00 15:00
Po dotarciu do lokalu wyborczego autobus będzie czekał na wyborców a następnie tą samą trasą zostaną odwiezieni na przystanki na których wsiedli.

 

Lokal wyborczy Nr 2 w Pobyłkowie Dużym

Miejscowość – przystanek Godzina odjazdu – pierwszy Kurs Godzina odjazdu – drugi Kurs
Kępiaste – tablica sołecka 12:00 17:30
Wólka Zalewska – przystanek szkolny 12:20 17:50
Budy Pobyłkowskie tablica sołecka 12:30 18:00
Pobyłkowo Duże – lokal wyborczy 12:40 18:10
Po dotarciu do lokalu wyborczego autobus będzie czekał na wyborców a następnie tą samą trasą zostaną odwiezieni na przystanki na których wsiedli.

 

 

 

Lokal wyborczy Nr 3 w Pokrzywnicy

Miejscowość – przystanek Godzina odjazdu – pierwszy Kurs Godzina odjazdu – drugi Kurs
Pomocnia, przy tablicy Sołectwa 09:00 15:00
Łosewo – Przystanek PKS 09:05 15:05
Ciepielin – przy sklepie 09:10 15:10
Budy Ciepielińskie – figurka przy drodze na Ciepielin 09:20 15:20
Piskornia – przystanek przy tablicy Sołectwa 09:25 15:25
Pokrzywnica -lokal wyborczy 09:30 15:30
Budy Obrębskie – przystanek PKS 09:00 14:40
Obręb – Tablica przy sołtysie 09:10 14:50
Mory – przy tablicy sołectwa 09:15 14:55
Obrębek – przystanek PKS 09:20 15:00
Pokrzywnica -lokal wyborczy 09:25 15:05
Po dotarciu do lokalu wyborczego autobus będzie czekał na wyborców a następnie tą samą trasą zostaną odwiezieni na przystanki na których wsiedli.

 

Lokal wyborczy Nr 4 w Nowym Niestępowie

Miejscowość – przystanek Godzina odjazdu – pierwszy Kurs Godzina odjazdu – drugi Kurs
Łępice – Przy remizie 12:30 17:30
Witki – Przy tablicy sołectwa 12:35 17:35
Nowe Niestępowo – lokal wyborczy 12:37 17:37
Koziegłowy na przystanku w kierunku pułtuska 12:40 17:40
Łubienica na przy stanku w kierunku Warszawy 12:40 17:40
Łubienica Superunki – Przy ul. Warszawskiej w kierunku Niestępowa 12:45 17:45
Łubienica Superunki  – Przy tablicy sołectwa (przy Pani Sołtys) 12:50 17:50
Nowe Niestępowo – lokal wyborczy 13:00 18:00
Po dotarciu do lokalu wyborczego autobus będzie czekał na wyborców a następnie tą samą trasą zostaną odwiezieni na przystanki na których wsiedli.

 

Lokal wyborczy w Gzowo Nr 5

Miejscowość – przystanek Godzina odjazdu – pierwszy Kurs Godzina odjazdu – drugi Kurs
Strzyże droga na Zaborze 12:00 16:00
Zaborze plac zabaw 12:05 16:05
Klaski świetlica wiejska 12:10 16:10
Dzbanice Tablica ogłoszeń sołtysa 12:15 16:15
Świeszewo przystanek szkolny 12:20 16:20
Gzowo stacja Moya 12:25 16:25
Gzowo lokal wyborczy 12:30 16:30
Po dotarciu do lokalu wyborczego autobus będzie czekał na wyborców a następnie tą samą trasą zostaną odwiezieni na przystanki na których wsiedli.

 

Lokal wyborczy Nr 6 w Trzepowie

Miejscowość – przystanek Godzina odjazdu – pierwszy Kurs Godzina odjazdu – drugi Kurs
Trzepowo parcele – przystanek szkolny 10:25 15:55
Murowanka przystanek szkolny 10:30 16:00
Murowanka przystanek szkolny 10:35 16:05
Trzepowo lokal wyborczy 10:40 16:10
Po dotarciu do lokalu wyborczego autobus będzie czekał na wyborców a następnie tą samą trasą zostaną odwiezieni na przystanki na których wsiedli.

 

Wójt Gminy Pokrzywnica

Adam Dariusz Rachuba