Szkolenie MODR

20 Styczeń 2020 r.
Redaktor: rakocki
Szkolenie MODR

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia:

Szkolenie dla rolników i mieszkańców wsi „Technologia uprawy roślin strączkowych
z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt.” Szkolenie odbędą się w dniu 24.01.2020 r. od godziny 10.00 w Biurze Powiatowym Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Pułtusku,
ul. Mickiewicza 22 A. Szkolenie poprowadzi Janusz Sychowicz główny specjalista do produkcji roślinnej MODR.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86.