Remont dachu na budynku świetlicy w sołectwie Łępice

W dniu 28 października br. dokonano odbioru robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Łępicach.

Inwestycja polegała na  wymianie pokrycia dachu na blachodachówkę wraz z pracami dekarskimi, obróbkami blacharskimi, montażem rynien i rur spustowych.

Prace dekarskie stanowią pierwszy etap prac remontowych, które tutejszy samorząd zaplanował na przedmiotowym obiekcie w celu zwiększenia jego funkcjonalności i estetyki. W najbliższym czasie budynek zostanie poddany termomodernizacji poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i odrzwi. Głównym źródłem zasilenia w energię cieplną budynku będzie powietrzna pompa ciepła współpracująca z instalacją fotowoltaiczną.

Łączna wartość wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy 147.600,00 złotych, w tym 10 000,00 złotych stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn.:

„Remont dachu na budynku świetlicy w sołectwie Łępice”

zostało sfinansowane z budżetu gminy  oraz współfinansowane przy pomocy środków   z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021″.