Rekrutacja: Warsztaty z zakresu “Innowacje społeczne dla wsi”

20 Maj 2024 r.
Redaktor: byszewska
Rekrutacja: Warsztaty z zakresu “Innowacje społeczne dla wsi”

 

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1266-rekrutacja-warsztat-innowacje-spoleczne-dla-wsi-26-06-2024