Rekrutacja: Szkolenie pt. „Rola pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku”

5 Kwiecień 2024 r.
Redaktor: byszewska
Rekrutacja: Szkolenie pt. „Rola pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku”

 

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1260-rekrutacja-szkolenie-pn-rola-pszczol-i-dzikich-zapylaczy-w-srodowisku