Rekrutacja: szkolenie “Edukacja w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz bioróżnorodności”

18 Październik 2023 r.
Redaktor: olszewska
Rekrutacja: szkolenie “Edukacja w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz bioróżnorodności”

Rekrutacja: szkolenie "Edukacja w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz bioróżnorodności"

 

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1205-rekrutacja-szkolenie-pt-edukacja-w-zakresie-rolnictwa-ekologicznego-oraz-bioroznorodnosci