Rekrutacja: Szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. “RODO – ochrona danych osobowych w praktyce”

19 Kwiecień 2023 r.
Redaktor: byszewska
Rekrutacja: Szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. “RODO – ochrona danych osobowych w praktyce”

 

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1150-rekrutacja-szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-pt-rodo-ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-26-04-2023r