Rejestracja obywateli Ukrainy po uprzednim kontakcie telefonicznym!/Реєстрація громадян України за попереднім телефонним контактом!

Uwaga! Rejestracja obywateli Ukrainy po uprzednim kontakcie telefonicznym!

Ze względu na dużą liczbę obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL zmieniamy tryb przyjmowania interesantów z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie będą mogli załatwić sprawę po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie (pod nr tel. 23 691-87-21).

 

Увага! Реєстрація громадян України за попереднім телефонним 
контактом!
У зв’язку з великою кількістю громадян України, 
які претендують на номер PESEL, ми змінюємо порядок прийому заявників з України.
Громадяни України, які звертаються за номером PESEL 
у зв'язку з конфліктом в Україні, зможуть вирішити 
питання після попередньої телефонної запису в офісі 
(Телефонний номер 23 691-87-21)