Rejestracja obywateli Ukrainy/Реєстрація громадян України

16 Marzec 2022 r.
Redaktor: byszewska
Rejestracja obywateli Ukrainy/Реєстрація громадян України

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy/Номер PESEL для граждан Украины

 

Wniosek o numer PESEL składa się w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy
(Urząd Stanu Cywilnego, pokój numer 10).

Заявку на номер PESEL подати в офісі ґміни у Покшивниці 
(РАГС, номер кімнати 10).

Potrzebne dokumenty:
 1. Dokument podróży (paszport, Karta Polaka, lub inny dokument ze zdjęciem); w przypadku osób poniżej 18 roku życia, dokument potwierdzający urodzenie
 2. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Wnioski muszą być wypełnione alfabetem łacińskim. (Wniosek w załączeniu).
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków.
Необхідні документи:
 1. ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ (ПАСПОРТ, КАРТА ПОЛЯКА АБО ІНШИЙ ДОКУМЕНТ З ФОТОГРАФІЄЮ); ДЛЯ ОСІБ ДО 18 РОКІВ СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ, АБО ІНШИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ НАРОДЖЕННЯ
 2. ЗАПОВНЕНА Заява на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україн. ЗАЯВКИ ПОВИННІ БУТИ ЗАПОВНЕНІ ЛАТИНСЬКИМИ БУКВАМИ.
 3. КОЛЬОРОВА ФОТОГРАФІЯ 35X45 ММ, НА ЯКІЙ ЗОБРАЖЕНО ОБЛИЧЧЯ У ФРОНТАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ, ВІД МАКІВКИ ГОЛОВИ ДО ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ПЛЕЧЕЙ.

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL?

 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć poprawnie wykonaną fotografię do dowodu.
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Dotyczy to także dzieci powyżej 12 roku życia.  
 • Papierowy wniosek składa się osobiście.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Wniosek musi być wypełniony łacińskimi literami, w miarę możliwości prosimy więc o przyjście z już wypełnionym wnioskiem.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego osoby przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego.
  Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet, np.:

Przysługujące świadczenia, o które występuje się drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego:

 • Świadczenie wychowawcze „500+”
 • Świadczenie „Dobry Start” (od 1 lipca 2022 r.)
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Świadczenia, o które występuje się składając wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej:

 • Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych
 • Świadczenia rodzinne
 • Świadczenia pomocy społecznej

Як подати на номер PESEL

 • Під час подачі заяви на отримання номера PESEL громадяни України та члени їх сімей зобов’язані надати правильно зроблену фотографію на документи.
 • Під час подачі заявки також знімуть відбитки пальців. Це також стосується дітей старших 12 років.
 • Заявку на папері треба подати особисто.
 • Заявка є безкоштовною.
 • Заявку заповнює людина, яка хоче отримати номер PESEL, або посадова особа на підставі даних, наданих заявником. Заявка має бути заповнена латинськими літерами, тому, якщо є можливість, просимо прийти з уже заповненою заявкою.
 • Необхідно мати при собі документ, на підставі якого ви перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, Карта Поляка, свідоцтво про народження, якщо йдеться про дітей).
 • До заявки на отримання номера PESEL має бути додана копія документа, на підставі якого буде встановлено особу заявника.
 • При подачі заявки варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитися на створення довіреного профілю. Профіль полегшує виконання різних формальностей онлайн (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги).
 • При отриманні номеру PESEL, попросіть активувати довірений профіль.
  Профіль полегшує вирішувати офіційні питання онлайн:

  Допомога, яку можна отримати, шляхом  подання заявки в електронному вигляді, використовуючи довірений профіль:
  1) Допомога на дітей «500+»2) Допомога «Добрий старт» (з 1 липня 2022 року)3) Сімейний Капітал Турботи.

  Допомога, яку можна отримати шляхом подання заяви до Центру соціальної допомоги:1) Одноразова допомога у розмірі 300 злотих

  2) Сімейні пільги

  3) Соціальна допомога

 

PESEL nadany przed 16 marca

 • Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odciski palców.
 • Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

PESEL виданий до 16 березня

 • Люди, яким уже присвоєно номер PESEL (без фотографій та відбитків пальців), повинні повторно подати заяву до офісі ґміни, щоб надати фотографії та залишити відбитки пальців.
 • Відповідно до Закону це необхідно зробити, аби отримати допомогу, передбачену Законом про допомогу громадянам України.

Załączniki

wniosek o PESEL dla UKR_zm v.04
569396 KB