Realizacja Projektu „Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Pokrzywnica”

10 Październik 2019 r.
Redaktor: rebala
Realizacja Projektu „Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Pokrzywnica”

W dniu 14.06.2016r. w Mławie została uroczyście podpisana umowa na

  w ramach Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: e-administracja

Całkowity koszt projektu 1 838 046,81, Dofinansowanie 1.470.437,44

Projektem są objęte wszystkie jednostki Gminy Pokrzywnica: Szkoły, GOPS, Biblioteka, Urząd. Projekt będzie obejmował:

  • rozbudowę i modernizację posiadanych e-usług: budowa formularzy, przebudowa systemu e-podatków rozszerzenie dostępach usług online. W ramach zadania będą dostarczone usługi o wysokim stopniu dojrzałości, oraz modernizacja systemu powiadomień mieszkańców, sms, mail.
  • budowę nowych portali www, bip, opendata – dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, responsywnych – dostosowanych do  wszelkich rodzajów urządzeń, stworzenie portalu turystyczno-informacyjnego.
  • integrację systemów dziedzinowych w celu automatycznej wymiany danych i synchronizacji oraz ich rozbudowa o nowe funkcjonalności z aplikacją do zarządzania użytkownikami tych systemów.
  • stworzenie aplikacji mobilnej zintegrowanej z tworzonymi usługami i portalami w celu łatwego korzystania z systemów na smartfonach, tabletach.
  • rozbudowę bazy aktów prawa miejscowego wraz z budową jego archiwum i udostępnieniem online.
  • zmodernizowane i rozbudowę sieć wifi w szkołach.