1

Raport z badania ewaluacyjnego

Raportu z badania ewaluacyjnego (ocena średniookresowa LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie – LGD Zielone Mosty Narwi).

 

Raport_Październik_2019