Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących jubileuszu 50-lecia oraz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego

15 Luty 2023 r.
Redaktor: olszewska
Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących jubileuszu 50-lecia oraz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego

              Urząd Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy przyjmuje zgłoszenia par małżeńskich z terenu gminy Pokrzywnica, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Zgłoszenia mogą dokonać pary małżeńskie i członkowie ich rodzin.

      Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1 (pok. Nr 10), w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pokrzywnicy tj.:
poniedziałek- piątek: 8:00-16:00
wtorek: 9:00-17:00

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczane są przez Wójta Gminy Pokrzywnica podczas uroczystości organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy.

Urząd Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy, tel. kontaktowy 23 691-87-21 wew. 1070