Policja, Straż i inne jednostki

23 września 2013
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
ul. Rynek 23
06-100 Pułtusk
Oficer dyżurny – tel.: 23 692 72 00
Posterunek Policji w Pokrzywnicy
ul. Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 692 72 90,      fax 23 692 72 93
Posterunek Policji w Świerczach
ul. Pułtuska 47a
06-150 Świercze
tel.: 23 692 72 80,  fax 23 692 72 83
Posterunek Policji w Zatorach
ul. Pułtuska 8
07-217 Zatory
tel.: 23 692 72 70,  fax 23 692 72 73
 
kod 06-100 Pułtusk
Ulica: Staszica 35
Telefon: 23 692 06 12
Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Robert Dynak

ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk

telefon dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

w godzinach pracy (pn. – pt. od 800 do 1600)tel. /0-23/ 692-78-16
fax. /0-23/ 692-78-17
tel. / fax. /0-23/ 692-54-82
całodobowo:
kom. 0 603-506-207
tel. / fax. /0-23/ 692-00-06
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Pułtusku
NIP: 568-14-16-358
REGON 130382430
06-100 Pułtusk ul. Daszyńskiego 19
tel. (023) 692-11-50, 692-17-22,
fax.(023) 692-00-06
e-mail: pultusk@mazowsze.straz.pl
KPPSP w Pułtusku prowadzi własną stronę BIP pod adresemwww.binp.info/kppsppultusk

.