Gminy i Powiat Pułtuski

23 września 2013
Gminy powiatu pułtuskiego:
– Gmina Gzy
Wójt: Barbara Polańska
Siedziba urzędu: 06-126 Gzy 9
tel: /23/ 691 31 67, 691 31 22
e – mail: uggzy@wp.pl
 
– Gmina Obryte
Wójt: Jan Mroczkowski
Siedziba urzędu: 07-215 Obryte 185
tel: /29/ 741 10 37, 741 10 04
e – mail: ugobryte@obryte.pl
 
– Gmina Pułtusk
Burmistrz: Krzysztof Nuszkiewicz
Siedziba urzędu: 06-100 Pułtusk, ul. Rynek 41
tel: /23/ 692 82 41
e – mail: um@pultusk.pl
 
– Gmina Świercze
Wójt: Adam Misiewicz
Siedziba urzędu: 06-150 Świercze ul. Pułtuska 47
tel: /23/ 691 60 45
e – mail: swiercze@op.pl
 
– Gmina Winnica
Wójt: Mariusz Kowalewski
Siedziba urzędu: 06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25
tel: /23/ 691 40 92
 
– Gmina Zatory
Wójt: Grzegorz Roman Falba
Siedziba urzędu: 07-217 Zatory ul. Jana Pawła II 106
tel: /29/ 741 03 94
e – mail: ug@zatory.pl
 
STAROSTWO POWIATOWE  
W PUŁTUSKU
Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk

tel.   Sekretariat 23 306-71-01
           Kancelaria 23 306-71-02

fax.   23 306-71-09

 
Dni i godziny pracy:
poniedziałek            8:00 – 17:00
wtorek – czwartek  8:00 – 16:00 
piątek                          8:00 – 15:00
 
Starostwo Powiatowe w Pułtusku 
posiada 9 wydziałów:
>> Wydział Organizacji i Nadzoru
>> Zadania z zakresu rzeczy znalezionych
>> Wydział Finansów
>> Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
>> Wydział Budownictwa i Architektury
>> Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
>> Wydział Komunikacji i Dróg
>> Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
>> Wydział Zarządzania Kryzysowego
>> Wydział Rozwoju i Promocji

.