Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe

6 Grudzień 2023 r.
Redaktor: kaminska
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe

Dnia 28 listopada 2023 r. odebrano  i przekazano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe (dz. nr 110).

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe”, na odcinku o długości 408 m zostały przeprowadzone roboty budowlane obejmujące wykonanie:

  • warstwy wiążącej AC 16W gr. 4 cm
    • warstwy ścieralnej AC 11 S  gr. 4 cm
  • szerokość nawierzchni 4 m
  • umocnienie poboczy
    oznakowanie pionowe

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 381.495,02

Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.10.2023 r. z dnia  03 października 2023r. była firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 35/42, 02-679 Warszawa.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie – 180.000,00 zł