PROJEKT “ZDALNA SZKOŁA PLUS”

27 Maj 2020 r.
Redaktor: rebala
PROJEKT “ZDALNA SZKOŁA PLUS”

Gmina Pokrzywnica otrzymała grant w wysokości 55000 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zostało zakupionych 16 laptopów dla uczniów w celu wspomagania zdalnej nauki.

 

Zgodnie z założeniami programu zakupione laptopy przekazane zostaną m.in. dzieciom z rodzin wielodzietnych 3+, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

Po zakończeniu pandemii zakupione w ramach programu “Zdalna szkoła+” laptopy wrócą do szkół i będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli.