Projekt Unii Europejskiej 3 Miliardy Drzew do 2030 r.

21 Luty 2023 r.
Redaktor: jankowska
Projekt Unii Europejskiej 3 Miliardy Drzew do 2030 r.

W związku z projektem wdrażanym dla Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej (DG ENV) przez firmę Milieu Consulting SRL – Law & Policy Consulting, którego celem jest wsparcie zobowiązania UE dotyczącego posadzenia 3 miliardów dodatkowych drzew do 2030 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło zaproszenie do przystąpienia do ww. inicjatywy. W związku z powyższym, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa zachęca Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz przyłączenia się do niego.

Zgodnie z zasadami inicjatywy, drzewo może zostać zarejestrowane w przypadku, gdy zostało ono zasadzone po 20 maja 2020 r., czyli po wdrożeniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności. Rejestrować można tylko dodatkowe drzewa, które przyniosą korzyści dla różnorodności biologicznej i klimatu. Oznacza to, że żadne zasadzone drzewo nie może być obcym gatunkiem inwazyjnym. Sadzić można dowolne gatunki rodzime, o ile są one przystosowane do zakładanych warunków klimatycznych, glebowych i hydrologicznych. W ramach projektu dostępna będzie specjalna aplikacja Map My Tree, za pośrednictwem której drzewa będą rejestrowane i liczone. Organizacje uczestniczące w projekcie mogą także przesyłać informacje o posadzonych drzewach pod dedykowany adres mailowy. Celem projektu jest ograniczenie skutków zmian klimatu poprzez zwiększenie ilości zieleni, co wpłynie także korzystnie na komfort życia mieszkańców UE.

Więcej informacji na temat inicjatywy znajduje się pod linkiem: Posadzenie trzech miliardów drzew (europa.eu) oraz w załączonej fiszce informacyjnej.

Załączniki

3_Billion_Trees__Factsheet_PL
321784 KB