PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKU OSP POKRZYWNICA

12 Listopad 2021 r.
Redaktor: olszewska
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKU OSP POKRZYWNICA

Ruszyły prace termomodernizacyjne budynku OSP w Pokrzywnicy dofinansowane z funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-20.

Na tę chwilę zostały wymienione okna i drzwi zewnętrzne. Aktualnie trwają roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku.

 

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”.

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 1 606 562,77 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 034 194,36 zł

Działanie: 4.2 „Efektywność energetyczna”