Polityka prywatności aplikacji mobilnych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNYCH WYDANYCH PRZEZ SPUTNIK SOFTWARE SP. z o.o.

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z aplikacji mobilnych wydanych przez Sputnik Software sp. z o.o.
 • Sputnik Software sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia usług w odrębnych regulaminach.
 • Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej http://polityka-prywatnosci-aplikacji-mobilnych.sputnik.pl
 • Aplikacje wydane przez Sputnik Software sp. z o.o. są przeznaczone na urządzenia mobilne oraz dostępne do pobrania przez Użytkowników na platformy Android, iOS oraz Windows Phone.
 • Aplikacje służą do informowania Użytkowników o dostępnych atrakcjach turystycznych, wydarzeniach oraz aktualnościach.
 • Aplikacje wydane przez Sputnik Software sp. z o.o. nie zbierają żadnych danych Użytkownika.
 • Aplikacje wydane przez Sputnik Software sp. z o.o. nie przetwarzają żadnych danych Użytkownika.
 • Aplikacje wydane przez Sputnik Software sp. z o.o. nie udostępniają żadnych danych Użytkownika.
 • Funkcja aparatu w aplikacjach wydanych przez Sputnik Software sp. z o.o. wykorzystywana jest wyłącznie w celu skanowania kodu kreskowego atrakcji turystycznych oraz wykonywania zdjęć stanowiących załączniki do zgłoszeń.
 • W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Sputnik Software sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronie http://polityka-prywatnosci-aplikacji-mobilnych.sputnik.pl
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sputnik Software sp. z o.o., ale nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia.